A Teams struktúrája (1:38)

Egy hétköznapi példán keresztül bemutatom a Teams logikai felépítését, és röviden bemutatom a főbb szerepköröket a Teams-en belül.